Home Medewerkers Werkterreinen Tarieven Contact Tevredenheidsonderzoek Geschillenregeling Links en downloads
ADVOCATENKANTOOR DIRKZWAGER
JEUGDRECHT
Werkterreinen Civielrecht Strafrecht Voorlopige voorzieningen Sociaal zekerheidsrecht Schuldhulpverlening Incasso Personen- en familierecht
© Advocatenkantoor Dirkzwager
Zoals aangegeven, het recht is constant in beweging. Dat geldt vooral voor het jeugdrecht. Werd er eerst onderscheid gemaakt tussen jeugd strafrecht en jeugd civielrecht (met name in het kader van het personen- en familierecht), inmiddels heeft men ingezien dat het vaak niet los van elkaar gezien kan worden. Daarom heeft men beide rechtsgebieden nu onder één noemer samengebracht: het jeugdrecht. Aan wat voor soort problemen kunt u in dat kader denken: * Strafrechtelijke problemen. De minderjarige wordt verdacht van een strafbaar feit, of is slachtoffer    daarvan. Hoe het Openbaar Ministerie vervolgens met het delict en de verdachte of het slachtoffer om    zal gaan kan verschillen. Maar in ieder geval is het van het grootste belang dat de minderjarige goede    juridische hulp krijgt. Te meer als je de consequenties bedenkt die een en ander voor zijn of haar    toekomst kan hebben. Vaak wordt door de rechtbank aan de verdachte een, door de Staat betaalde,    gespecialiseerde advocaat toegewezen. Het slachtoffer zal daarvoor zelf actie moeten ondernemen. * Civielrechtelijke problemen. Meestal gaat het om problemen thuis of staan in verband met een    strafrechtelijke verdenking of verordeling. Enkele voorbeelden:    - OTS (onder toezicht stelling). De minderjarige blijft wel thuis wonen maar er is iemand aangesteld     die toezicht houdt, de toeziend voogd. Hij of zij heeft een grote vinger in de pap bij het nemen van         beslissingen die de minderjarige betreffen.    - UHP (uit huis plaatsing). De problemen zijn zo groot dat het in het belang van de minderjarige is         dat hij of zij niet langer thuis blijft wonen, maar naar een pleeggezin gaat. Dit kan zelfs gepaard         gaan met een ontheffing uit het ouderlijk gezag.    - Ook is het mogelijk dat plaatsing in een pleeggezin geen optie is, en dat gevraagd wordt de         minderjarige “gesloten” te plaatsen. Ook in deze gevallen wordt door de rechtbank, op kosten van         de Staat, een gespecialiseerde advocaat aan de minderjarige toegewezen.    Deze maatregelen kunnen ook in het kader van, zelfs tijdens, een strafproces gevraagd worden, waarna    de rechtbank hierover een beslissing moet nemen. * Meldingen van mishandeling en verwaarlozing van uw kinderen bij het AMK (Advies- en Meldpunt    Kindermishandeling). Als u bericht krijgt van het AMK dat een onderzoek tegen u gestart is, dan is het    voor u en uw kinderen van het grootste belang dat u professionele hulp zoekt! De uitkomst van dat    onderzoek kan namelijk aanleiding zijn om één van de hierbovengenoemde voorzieningen te vragen.    Hoewel u de direct belanghebbende bent, zal men u nooit vertellen wie de melding tegen u gedaan    heeft. Ook gaat men het liefst met u in gesprek zonder u aan te geven wat de inhoud van de ontvangen    melding precies is. Daarbij komt nog dat het AMK zelf bepaalt hoe het onderzoek ingericht wordt en bij    wie men nadere informatie zal inwinnen.    Al met al een zeer ongelijke strijd, waarbij u, omdat er nu eenmaal een melding tegen u ligt, al op    achterstand staat. De juistheid van de melding is namelijk de leidraad van het onderzoek en niet de    vraag of de melding al dan niet juist is. Zie ook voor informatie bij links en downloads. Al met al is het van belang dat de rechtzoekende in alle hierboven genoemde gevallen wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Mr. Dirkzwager is lid van de jeugdrecht specialstenvereniging, de VNJA (Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten) en volgt ook regelmatig verdiepingscurses op dit terrein om u nog beter te kunnen helpen.
WIE DE JEUGD HEEFT HEEFT DE TOEKOMST
2007  De Gouden Zandloper  Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland
Genomineerd