ADVOCATENKANTOOR DIRKZWAGER
INCASSO
Werkterreinen Werkterreinen Jeugdrecht Jeugdrecht Personen- en familierecht Personen- en familierecht Civielrecht Civielrecht Strafrecht Strafrecht Sociaal zekerheidsrecht Sociaal zekerheidsrecht Voorlopige voorzieningen Voorlopige voorzieningen Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening
© Advocatenkantoor Dirkzwager
Het is bijzonder vervelend als u geld van iemand moet krijgen, maar deze persoon komt zijn verplichtingen niet na. U kunt denken aan spullen die u geleverd hebt maar die niet betaald worden of een lening die niet terugbetaald wordt. En zo kunt u ongetwijfeld nog veel meer situaties bedenken. Feit blijft dat iemand u geld schuldig is maar zijn verplichtingen niet nakomt. Maar misschien bent u bang om een relatie te verliezen als u iemand inschakeld om de schuldenaar tot betalen te bewegen. Echter met de juiste hulp hoeft u daar geen angst voor te hebben. De aanpak kan en zal door ons namelijk op uw wensen worden afgesteld. In overleg met u bepalen wij de aanpak. Die kan variëren van zeer vriendelijk tot uiterst streng. Hoe bepaalt u nu de keus wie u het beste kan bijstaan bij het incasseren van uw vorderingen. Niet alleen zijn er veel incassobureaus die hun diensten aanbieden, ook de gerecehtsdeurwaarders hebben veelal een incasso-tak. Deze mogelijkheden hebben allemaal echter hetzelfde gebrek: zodra er niet meer bij de kantonrechter geprocedeerd kan worden omdat de vordering te hoog is, op dit moment ligt de grens bij € 25.000, dan zijn zij niet langer bevoegd om u bij te staan en zullen zij toch de hulp van een advocaat in moeten roepen. Dat geldt ook als u conservatoir beslag wilt laten leggen om het verhaal van uw vordering zeker te stellen, u erg om het geld verlegen zit en de vordering in kort geding aan de rechter wilt voorleggen, of in het uiterste geval zelfs het faillissement van de schuldenaar wilt aanvragen. Daarom kunt u zich beter meteen tot de specialist wenden die u bij alle vorderingen kan bijstaan, ongeacht de hoogte van uw vordering of de extra wensen die u hebt. Echte incasso-opdrachten, dat wil zeggen geldvorderingen waartegen geen verweer gevoerd wordt, nemen wij in behandeling op basis van “no cure no fee”. Dat wil zeggen dat als het ons niet lukt om de vordering in het buitengerechtelijke traject voor u te incasseren, wij u geen salaris in rekening brengen. Eventueel in overleg met u gemaakte kosten factureren wij u wel. Als er geprocedeerd zal moeten gaan worden, dan maken wij opnieuw een inschatting van uw kansen, niet alleen in deze procedure maar ook in het traject daarna als er een vonnis verkregen is, waarna wij u zullen aangeven tegen welk uurtarief wij de gerechtelijke procedure voor en namens u zullen behartigen. De kosten moeten immers niet voor de baat uitgaan.
NO CURE NO FEE
2007  De Gouden Zandloper  Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland
Genomineerd