ADVOCATENKANTOOR DIRKZWAGER
BESCHERMINGSBEWIND EN SCHULDHULPVERLENING
Werkterreinen Werkterreinen Jeugdrecht Jeugdrecht Personen- en familierecht Personen- en familierecht Civielrecht Civielrecht Srafrecht Srafrecht Incasso Incasso Sociaal zekerheidsrecht Sociaal zekerheidsrecht Voorlopige voorzieningen Voorlopige voorzieningen
© Advocatenkantoor Dirkzwager
2007  De Gouden Zandloper  Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland
Genomineerd
Helaas komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat mensen, door de steeds complexere samenleving en alle regels waaraan wij moeten voldoen, niet meer zelf in staat zijn om zelf hun financiën te regelen. Zij verliezen geheel het overzicht en dreigen daardoor in de problemen te komen. Anderen hebben al met schulden te kampen en weten niet hoe het tij te keren. Nadat wij met enige regelmaat geconfronteerd zijn met de vraag of wij hierin iets zouden kunnen betekenen, hebben wij besloten hiervoor een zelfstandig bedrijf op te richten: Bij Dirkzwager Bewind kunt u terecht als u een professionele bewindvoerder zoekt in het kader van een door de Rechtbank in te stellen beschermingsbewind. De bewindvoerder, die ook advocaat is, zal uw financiële situatie in kaart brengen en u de financiële verantwoordelijkheid uit handen nemen. Maar ook al voorafgaand aan een mogelijk beschermingsbewind, is het mogelijk, als er sprake is van schulden, om in gezamenlijk overleg te kijken of er andere mogelijkheden zijn om tot een sanering van uw schulden te komen. Deze laatste situatie is ook mogelijk voor bedrijven die met schulden te maken hebben die hun bedrijfsvoering ernstig in gevaar brengen, maar waar er wel mogelijkheden zijn om het bedrijf voort te zetten. Vanzelfsprekend hanteren wij hierbij de richtlijnen van de NVVK. Volgens de richtlijnen van de NVVK zullen wij proberen u te helpen het probleem op te lossen. Indien het niet anders kan en de minnelijke weg niet tot resultaat geleid heeft, dan kunnen wij u ook helpen vervolgstappen te zetten. Bij particulieren kunt u dan denken aan het alsnog aanvragen van beschermingsbewind en in het verlengde daarvan misschien zelfs toelating tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Bij bedrijven zou het noodzakelijk kunnen zijn om surcéance van betaling of zelfs het eigen faillissement aan te vragen.
DIRKZWAGER BEWIND